ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Kişinin günlük yaşamını idame ettirmesine engel teşkil edecek şiddette yoğun ve sürekli bir kaygı durumu yaşaması halidir. Erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görülmektedir.
Semptomları;
 -Şiddetli ve yoğun kaygı duygusu,
 -Kronik kontrol edilemez endişe
 -Terleme,
 -Yüz kızarması,
 -Kalp çarpıntısı
 -Ellerde terleme,
 -Nefes darlığı
 -Titreme
 -Huzursuzluk
 -İç çekme
 -Sabırsızlık, huzursuzluk,
 -Sürekli yorgunluk hissi, konsantre olmakta ve uykuya dalmakta güçlük

PANİK BOZUKLUK

Hiç bir uyaran yokken, kendiliğinden ve ani bir şekilde ortaya çıkan panik atakların yaşandığı bir kaygı bozukluğudur.
Semptomları;
 -Nefes almada güçlük
 -Düzensiz kalp atışları
 -Göğüs ağrısı
 -Boğulma hissi
 -Mide bulantısı
 -Baş dönmesi
 -Terleme
 -Titreme
 -Korkunç bir şey olacakmış hissi

FOBİK BOZUKLUKLAR

Agarofobia

Kişinin panik atağa sebep olacağını düşündüğü mekan ve durumlardan kaçınma durumudur. Bu kişiler bir topluluk içine girmekte zorlanır ve bir çok hasta evden çıkmakta zorluk çeker.

Özgül Fobiler

Belirli bir nesne ya da durumdan duyulan aşırı korku durumudur. Kişiler uyaranla karşılaştığı anlarda birden anksiyete tepkisi gösterir. Kişi korkunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir fakat bu fobik uyaranla karşılaşınca kaçınma davranışı gösterir. Bu kaçınma davranışı ve duyulan anksiyete bireylerin günlük işlevselliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Sosyal Fobi

Kişinin sosyal ortamlarda yaşadığı kaygı durumudur. Bu kaygı bozukluğuna sahip kişiler; özellikle kalabalık ve yabancı ortamlarda bir eylem gerçekleştirdiğinde rezil olma, aşağılanma, küçük düşme korkularını yaşar. Bu korkuya maruz kaldığı durumlarda anksiyete belirtileri (terleme, kızarma...) ortaya çıkar. Bu korkuların aşırı ve anlamasız olduğunu bilir ama yine de kaçınma davranışı gerçekleştirir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesif kompulsif bozukluk, bireylerde anksiyete yaratan ve işlevselliği olumsuz yönde etkileyen tekrarlayıcı özellikli obsesyon ve/veya kompulsyonlar bütünüdür.
Kişinin bilincine istem dışı giren, kişide anksiyete ve sıkıntı yaratan düşünce, görüntü ve dürtüler obsesyon olarak adlandırılır. Kompulsyonlar ise, kişinin obsesyonlardan kurtulmak için ya da kendini yapmaya zorunlu hissettiği için ortaya çıkardığı, istem dışı ritüel haline gelmiş davranışlardır. Örneğin;
OBSESYONLAR       KOMPULSYONLAR
Kirlenme Yıkanma
Somatik Tekrarlama/Sayma
Cinsel/Agresif Kontrol Etme
Simetri Biriktirme
Dini Sıralama/Düzenleme

STRES BOZUKLUKLARI

Kişilerin yaşamış olduğu stres yaratan,travmatik olayın düşlerde tekrar tekrar yaşanması ve sürekli korku ve anksiyete yaşama halidir. Bu duruma yol açabilecek travmalar, savaş, doğal afetler, ciddi kazalar, tecavüz gibi olayların yaşanmasıdır.
Semptomları;
 -Aşırı irkilme
 -Uyarılmışlık durumu
 -Uykuya dalmakta güçlük
 -Konsantre olamama
 -Travmayı hatırlatan olaylardan ya da durumlardan kaçınma
 -Sürekli tetikte olma hali
 -Travmatik olayı çağrıştıran her şeyden kaçma ( karşılaşırsa yoğun anksiyete yaşar.)
 -İnsanlardan uzaklaşma ve işlevselliğin bozulmasıhtml5 bootstrap template by colorlib.com